Kerkdiensten

Zondag 16 december 2018

 • 9:30 uur Voorganger: ds. Roelof de Graaf + Bekijk liturgie

  Liturgie:

   

  Welkom en mededelingen van de kerkenraad
  Votum en zegengroet
  Zingen: GK06 Gezang 78,1.2 – Hoe zal ik U ontvangen
  Wet van de tien geboden in vraagvorm
  Zingen: Nieuwe Liedboek 442,1.2 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
  Gebed
  Zingen: Opwekking 407 - O, Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring
  Lezen van de tekst: Job 10,10
  Preek over Job 10,10 met als thema:
  Kaas en mijn schepping door God
  Zingen na de preek: GK06 Psalm 139,6.7 – Ik loof het wonderbaar beleid
  Dankgebed en voorbeden
  Collecte
  Zingen: GK06 Psalm 8,1.3.4.6 – HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
  Zegen

  Welkom
  Truus Brinke-Pullen, ten
  Helga Lamberink-Odink

  Kinderoppas

  Jacolien Hofsink-Boven, Geralin Bouwhuis-Pouwels, Mart-Jan aan het Rot, Margreet van der Vinne

   

 • 14:30 uur Voorganger: br. R.G.R. Winter + Bekijk liturgie

  Liturgie:

   

  Votum en groet
  Ps 89: 1 en 2 Ik zal zolang ik leef bezingen
  Gebed
  Lezen Lukas 1:68-79
  en Lukas 3:7-14
  Gez 48:1 (oude geref.kerkboek) Lof aan de God vanIsrael
  Tekst Z 31 HCatechismus
  Preek met diapresentatie
  GZ 439:1,2,3 en 4 (NLB) Verwacht de komst des Heren
  Geloofsbelijdenis van Nicea
  GK 167 Machtig God, sterke Rots
  Gebed
  Collecten
  Ps 40:4 en 7 Ik breng de blijde boodschap
  Zegen en gezongen amen

  Welkom
  Siny Bouwman-Vd Berg
  Janny Tempelman-Willems

   

Zondag 23 december 2018

Dinsdag 25 december 2018

Zondag 30 december 2018

Maandag 31 december 2018