Historie

De Gereformeerde Kerk van Bergentheim dateert van 17 aug. 1879. Voordien maakten de kerkgangers deel uit van de kerk te Heemse. Al op 11 dec. 1878 werd de eerste afzonderlijke samenkomst gehouden in het huis van Jan Hendrik Veurink, de toenmalige bewoner van Dennenweg 1, in Oud-Bergentheim.

Ds T.Pilon van Heemse preekte uit 2 Petrus 1 vers 19. In het voorjaar van 1879 ging men vergaderen in een loods aan het kanaal. In hetzelfde jaar gaf de classis haar toestemming en lag de weg open voor de instituering. Op 17 aug. 1879 bevestigde ds Pilon de ouderlingen en diakenen, nadat hij het Woord had bediend uit Efez.2 vers 20 tot 22. Een tekst die spreekt over de gemeente die gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de Hoeksteen is. 

001

De gemeente telt in het eerste jaar 71 leden. Enkele jaren later in 1881 wordt een kerkbouwplan goedgekeurd en in 1884 doet ds B.J.Bennink zijn intrede. In 1892 wordt de naam Christelijk Gereformeerde Gemeente gewijzigd in Gereformeerde Kerk. Een jaar later wordt wegens vertrek van de eerste predikant br H.Waterink als "oefenaar" benoemd en in 1904 neemt ds Casper Diemer het beroep met "vrije woning en vrij turf branden" aan. Ds Diemer is tevens als voorzitter van de gereformeerde schoolvereniging actief bij de oprichting van een school met de Bijbel in het jaar 1907. De school wordt veertig jaar later naar hem genoemd. 

002

In 1911 ten tijde van ds G.Goris is een nieuw en groter kerkgebouw tot stand gekomen vanwege de groei van de gemeente naar bijna 600 leden. In 1937 telt de kerk al meer dan 1000 zielen en vlak voor de Vrijmaking zelfs 1228 leden. Tot en met de Vrijmaking hebben verder de volgende predikanten de gemeente gediend: G.H.Dijkstra (1922), G.Morsink (1934) en G.P.Pieffers (1943). Op vrijdag 3 aug.1945 wordt het besluit tot Vrijmaking van de onschriftuurlijke synodebesluiten met ruime meerderheid genomen.

003

In 1959 valt het besluit tot de bouw van een nieuwe kerk, omdat het oude gebouw aan een grondige restauratie toe was en omdat een groot tekort aan zitplaatsen en vergaderruimte bestond. De nieuwbouw met lokalen, pastorie en kosterswoning wordt in 1961 in gebruik genomen. De kerk telt dan ongeveer 1000 zielen. In 1967 wordt dan ook een tweede predikant beroepen: ds J.Bomhof. Na de Vrijmaking hebben de volgende predikanten hier gestaan: R.Brands (1947), J.J. de Vries (1957), B.van Zuijlekom (1965), J.Bomhof (1967), L.Moes (1969), W.Pouwelse (1976), A.den Broeder (1978), H.Jagersma (1981), P.M.de Wit (1986) en J.van de Wetering (1988). In 1993 doet ds E.Meijer intrede en in 1999 is ds J.Zwart gekomen. 

004

Het kerkgebouw, staande aan het ruime Bastingplein in het dorpscentrum, blijkt al spoedig te klein voor de vele kerkgangers. Daarom worden er sinds 1989 dubbele diensten gehouden. In 1994 wordt een nieuw vergadercentrum met een kerktoren gebouwd en in 2000 wordt een nieuwe kerkzaal in gebruik genomen. Ook komt er een groter Pels-orgel. In dat jaar doet de derde predikant zijn intrede: ds A.Kruizinga. De gemeente telt dan 1478 leden, waaronder vele jeugdleden. Elke zondag zijn er vier erediensten, waarin Gods Woord centraal mag staan! 

In 2003 neemt ds Kruizinga om gezondheidsredenen afscheid van de gemeente en in 2004 onttrekken zich een flink aantal leden aan de gemeenschap van de kerk wegens de kerkelijke ontwikkelingen, vooral naar aanleiding van besluiten van de synode van Zuidhorn. Op 17 aug. 2004 is herdacht, dat de kerk 125 jaar geleden werd geïnstitueerd.