Kerkenraad

De ouderlingen worden geroepen tot het ambt en vormen samen met de predikant de kerkenraad. De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor geestelijk en praktisch leven in de gemeente en speelt en draagt gezamenlijk en individueel verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerkelijke gemeente.

De belangrijkste taken van de kerkenraad zijn:

  • Zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
  • Opbouw van de gemeente
  • Beheer van de financiĆ«n en de eigendommen van de gemeente
  • Vaststellen van begroting en jaarrekening
  • Het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering
  • Onderhouden van het contact met de andere kerken ter plaatse
  • Officieel vertegenwoordigen van de gemeente
De kerkenraad wordt ondersteund door de diaconie en verschillende commissies.