Kerkdiensten

Zondag 19 mei 2024

 • 9:30 uur Voorganger: Ds. Kees Drost + Bekijk liturgie

  Liturgie

  • Votum en groet
  • Zingen: Gk’06 105: 1, 2 en 9 (in vuur en vlam zet ons de Geest)
  • Gebed
  • Doop Sven Weiden
  • Gebed
  • Kinderkoor: Heilige Geest (make some noise kids)
  • Bijbellezing Jesaja 44: 1-5 en Hand. 2: 1-4 en 29-38a
  • Tekstlezing: Hand 2: 38b-39
  • Verkondiging
  • Zingen: Opwekking 766 (De wind steekt op)
  • Levensheiliging: Galaten 5: 22 – 6:10
  • Zingen: Gk’06 103: 5 en 9 (Laat U mijn hart een tempel zijn)
  • Gebed
  • Collecte
  • Zingen: Opwekking 704. (o kerk sta op)
  • Zegen.
 • 14:30 uur Voorganger: Prof. Dr. Arnold Huijgen (PthU) + Bekijk liturgie

  Liturgie

  • Stil gebed
  • Gezongen votum
  • Lied 675:1,2 (Geest van hierboven)
  • Gebed
  • Schriftlezing Lukas 11:19-32 NBV21 (gelezen door gemeentelid)
  • Verkondiging n.a.v. HC Zondag 25
  • Gebed
  • Geloofsbelijdenis
  • Psalm 27:1,7 (uit het Liedboek)
  • Zegen 

Zondag 26 mei 2024

Zondag 2 juni 2024

Zondag 9 juni 2024

Zondag 16 juni 2024

Zondag 23 juni 2024

Zondag 30 juni 2024