Kerkdiensten

Zondag 25 augustus 2019

 • 9:30 uur Voorganger: ds. Joost Smit (Amersfoort-Vathorst) + Bekijk liturgie

  Liturgie
   

   

  Votum en zegengroet
  GK 2006 gezang 119, 1.2.5 (de kerk van alle tijden)
  Gebed om ontferming: Sela Kyrie
  Genade verkondiging: psalm 121, 7-8
  Gebed
  NLB 938, 1 (Christus die u wilt tooien)
  Kindmoment
  KBC lied De zegen van God onze Vader (zegenlied)
  Schriftlezing: 2 Koningen 18:1-12; 2 Kronieken 29:1-11
  DNP psalm 72, 1 (God, laat de koning goed regeren)
  Verkondiging
  LvK 1973 gezang 437 (vernieuw Gij mij)
  Leefregel
  LB 2013 gezang 1005, 1.2.5 (zoekend naar licht)
  Gebed
  Collecte
  GK 2006 141 (dankt, dankt nu allen God)
  Zegen

  Oppas
  Nog niet bekend

  Welkom
  Anniek Ligtenberg-Willems
  Annie Koelewijn-Boven

 • 14:30 uur Voorganger: ds. Reinier Kramer Startdienst jaarthema 'De Bijbel is dynamiet' (oppas aanwezig) + Bekijk liturgie

  Liturgie

   

  Welkom en mededelingen
  Votum en groet
  Zingen: Nieuwe Liedboek 314: 1 en 2 (“Here, Jezus, om uw woord”)
  Gebed
  Schriftlezing 1: Handelingen 2:14-36
  Zingen: Opwekking 689 (“Spreek, o Heer, door uw heilig woord”)
  Schriftlezing 2: Handelingen 2:37-42
  Zingen: Psalm 119: 49 (“Hoe wonderbaar is uw getuigenis”)
  Tekst: New City Catechismus 42
  Preek
  Zingen: Gezang 210: 1-3 (“God heeft vanouds gesproken”)
  Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, artikel 1-4 en hoofdstuk 5, artikel 14
  Zingen: Gezang 210: 4 (“Hij heeft uit al het leven”)
  Gebed
  Collecte
  Zingen: Opwekking 334 (“Heer, uw licht en uw liefde schijnen”)
  Zegen

  Oppas
  Nog niet bekend

  Welkom
  Wilma Hofsink-van den Berg
  Danielle Pouwels-Bril

Zondag 1 september 2019