(Online) Kerkdiensten

Zondag 30 januari 2022

 • 10:00 uur Voorganger: ds. Reinier Kramer Viering Heilig Avondmaal + Bekijk liturgie


  De dienst is weer fysiek te bezoeken, meld u hier aan. Online volgen kan uiteraard ook nog steeds via Youtube en Kerkomroep. 's Middags is er géén dienst.

  -------------
   

  Bijbelstudiemateriaal

  Liturgie

  • Intro filmpje Kerk2030, 4e praktijk: “leven uit liefde, gericht op gemeenschap”
  • Welkom en mededelingen
  • Votum en groet
  • Formulier voor de viering van het heilig Avondmaal
  • Gebed
  • Schriftlezing: Kolossenzen 1: 12-23
  • Zingen: Opwekking 797 (“Breng ons samen”)
  • Tekst: 1 Korintiërs 12: 12-31 en Kolossenzen 1:18a
  • Preek
  • Zingen: Nieuwe Liedboek 838: 1-4 (“O grote God die liefde zijt”)
  • Viering heilig Avondmaal
   • Opwekking en viering
   • Tijdens het Avondmaal zingen: Opwekking 705 (“Aan de maaltijd wordt het stil”) -ondertussen digitale collecte
  • Dankzegging en gebed
  • Aankondiging digitale collecte
  • Zingen: Gezang 167: 1-3 (“Samen in de naam van Jezus”) -ondertussen digitale collecte-
  • Zegen