Openluchtdienst 20 september

---------------------

Broeders en zusters,

Wat zijn we blij dat we elkaar nog een keer mogen ontmoeten voor Gods aangezicht in de buitenlucht. Om de Heer te danken, te ontmoeten en deze vrijheid in Christus te vieren organiseren we weer een openluchtdienst. Tijdens deze eredienst doen 22 jonge kerkleden openbare geloofsbelijdenis.

Ook deze openluchtdienst wordt gehouden op het weiland bij de familie Jonker, en wel op zondagmorgen 20 september.
Let op: de aanvang van de dienst is 11.00 uur, vanwege mogelijke kou en vochtigheid van het gras.

U bent welkom vanaf 10.30 uur. De hele gemeente wordt uitgenodigd, dus allen hartelijk welkom. Mocht het niet door kunnen gaan, dan wordt de dienst verplaatst naar de kerk en zullen de diensten om 9.00 en 12.00 uur zijn.

U wordt verzocht u aan te melden via de website, graag zo snel mogelijk, zodat we inzichtelijk hebben hoeveel personen er tijdens de dienst aanwezig zullen zijn. U kunt zich voor de openlucht dienst en tegelijk voor het alternatief binnen aanmelden. Voor wie het niet lukt om zich op te geven via de site, is er ook een intekenlijst op de locatie. Er is plek voor de hele gemeente. We hebben een groot aantal stoelen op het terrein, maar als dat mogelijk is voor u kunt u natuurlijk ook Uw eigen stoel/kleedje meebrengen.

Het terrein zal worden ingericht volgens de RIVM voorschriften, wel vragen we u nadrukkelijk niet te komen als u gezondheidsklachten heeft.

Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets, de fietsenstalling wordt aangegeven. Als u toch met de auto moet komen dan wordt u verzocht de aanwijzingen te volgen voor deze parkeerplaats. Als u komt wordt u opgevangen en naar een zitplaats begeleid. U wordt verzocht om dan niet meer van uw plaats te komen om rond te wandelen. U kunt met uw gezin bij elkaar zitten, hier is rekening mee gehouden. Als u van uw plaats moet, houd u dan aan de gemarkeerde looproutes. U wordt verzocht om zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan, er is een toiletwagen aanwezig,
maar die is alleen bedoeld voor noodgevallen.

Er kan meegezongen worden tijdens de dienst, tenzij de RIVM de richtlijnen verandert. Ook is er een apart vak voor kerkleden die liever niet willen zingen. De liederen zullen worden gezongen onder begeleiding van de eigen kerk huis-band. De liederen en andere teksten zullen te zien zijn op een groot scherm. Ook zal de dienst rechtstreeks worden uitgezonden op de website (Youtube en Kerkomroep).

Voor de kleinste kinderen is er een crèche ingericht in een van de zalen van de kerk. De kinderbijbelklas wordt ook in de kerk gehouden. De kinderen kunnen hier direct voor de dienst heen gebracht worden en na de dienst weer opgehaald worden.

Dit evenement kan alleen maar slagen als we ons gezamenlijk houden aan de afspraken en als commissie wensen we u een prachtige gezegende en gezamenlijke zondag toe.