55+ middag

Op 20 december a.s. nodigen we u uit voor de kerstmiddag met aansluitend een broodmaaltijd.
De middag begint om 15.30 en de kosten zijn € 5,00 p.p. Graag even opgeven bij Ina ( 852002 ) of Anja (232757)
Dit kan t/m 17 december.
(Degenen die zich al hebben opgegeven hoeven dat niet opnieuw te doen)
We hopen op een gezegende kerstviering.

Tot Dan!!