Update diensten maand september

1 september 2020

In de afgelopen maand hebben wij weer onze fysieke kerkdiensten kunnen opstarten. Wij zijn de Heer hier dankbaar voor. Gelukkig heeft de regering haar maatregelen versoepeld en kunnen we weer met een ‘volle’ kerk de diensten beleggen. Wij zien dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. De kerkzaal is wat ‘verbouwd’; de preekstoel en stoelen in de zaal zijn verwijderd. Op deze manier kunnen we, met in achtneming van de RIVM maatregelen, +/- 250 bezoekers per dienst verwelkomen.

> Aanmelden kerkdienst GKV Bergentheim

De opgave van de diensten blijft voorlopig gehandhaafd. Op deze manier hebben wij zelf inzicht in hoeveel mensen er komen. Wij archiveren hierbij volgens de RIVM richtlijnen. 

Voor de maand september worden de volgende diensten belegd:

zondag 6 september
09.00 uur wijk West
12.00 uur wijk Oost
19.00 uur 2e dienst

zondag 13 september
09.00 uur wijk Oost
12.00 uur wijk West
19.00 uur 2e dienst

zondag 20 september ‘hagenpreek’ (bij fam. Jonker)
In deze dienst zal er door een aantal jongeren openbare geloofsbelijdenis worden afgelegd.
Wanneer de weersomstandigheden dit niet toelaten:
9.00 uur wijk West
12.00 uur wijk Oost

zondag 27 september
09.00 uur wijk Oost
12.00 uur wijk West
19.00 uur 2e dienst

In het overzicht ziet u dat de kerkenraad opnieuw heeft gekozen voor een ‘hagenpreek’ bij de fam. Jonker. In deze dienst kunnen dan de jongeren samen hun geloof belijden. Ook n.a.v. de reacties op onze vorige ‘hagenpreek’-dienst hopen wij deze zondag als één gemeente God de prijzen en te danken.

U ziet dat er in dit overzicht nog steeds gekozen is voor 09.00 en 12.00 uur. Hiermee blijven wij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. In deze twee dienst kan dezelfde predikant voorgaan. Daarnaast is er gekozen voor een 2e dienst om 19.00 uur. Ook deze dienst valt onder de richtlijnen (nieuw dagdeel) Wij willen kijken hoe deze 2e dienst gaat verlopen. Aan het eind van de maand gaan we dit evalueren.

Tussen de diensten door is er voldoende ruimte om de kerk te ventileren en te desinfecteren. Wij zijn ook erg blij en dankbaar voor alle hulp die u als gemeenteleden biedt om dit te kunnen organiseren. We denken hierbij aan al die vrijwilligers/gemeenteleden die zich hiervoor inzetten. 

Speciaal willen wij ook de begeleidingsgroep bedanken. Zij zorgen ervoor dat we elke dienst weer muzikaal en vocaal begeleid worden. Het vraagt van hen veel tijd en energie, zeker nu we ook nog een beroep op hen doen voor de dienst om 19.00 uur. Het wordt spannend, er wordt een enorm beroep gedaan op al onze begeleiders. Laten wij als gemeente hen positief benaderen en hen ondersteunen!

Oproep!
Voor alle werkzaamheden die tijdens de diensten uitgevoerd moeten worden, zoeken wij gemeenteleden. Wij willen graag een vaste pool hebben van gemeenteleden die wekelijks de volgende werkzaamheden uitvoeren: registratie van gemeenteleden, uitgifte ‘kaarten’ bij de ingang van de kerkzaal en hulp bij het uitgaan van de kerkzaal.
Per dienst gaat het om 3 gemeenteleden. Dit geldt voor alle 3 diensten. U kunt zich opgeven bij Hans Pullen h.pullen@bouwbedrijfregeling.nl of 06-53795466. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.

kerkdienst

Meer nieuws in het archief