Voorlopig geen kerkdiensten

12 maart 2020

Beste broers/zusters,

U heeft vast het bericht van de overheid gehoord omtrent het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Het moderamen heeft uiteraard besloten het advies van het RIVM op te volgen.

We hebben niet alleen de overheid te volgen, maar ook een ethische verantwoordelijkheid voor (met name) broers/zusters met een zwakkere gezondheid. Op de website van ons landelijk kerkverband, www.gkv.nl, vindt u adviezen voor kerkelijk gebruik. Deze worden steeds geupdate.

Dit houdt voor nu het volgende in:

  • Alle bijeenkomsten boven de 100 personen worden afgelast.
  • Alle erediensten zullen tot in ieder geval 1 juni geen doorgang kunnen vinden.
  • Geen huwelijksdiensten
  • Sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Wat inhoudt dat:

  • De soos tot nader orde wordt gesloten.
  • Vergaderingen online gehouden dienen te worden
  • Catechisaties voor zover mogelijk online gehouden worden

Geen bezoeken afgelegd zullen worden

Dit zijn maatregelen die het geestelijk leven van de gemeente direct raken. Dat beseffen we uiteraard. Tegelijkertijd weten we ons geborgen bij God die zijn wereld in stand houdt en regeert. Die juist in deze periode gezocht wil worden door u. Dat zal op een andere manier moeten dan we gewend zijn.

Het alternatief dat we aanbieden: Er wordt deze periode elke week een meditatie vanuit de kerk opgenomen.

Deze is elke zaterdagavond via een link beschikbaar op de website/facebook/instagram/youtube van de kerk. We verwachten dat kerkomroep te maken krijgt met overbelasting. Daarom op deze manier.

Deze coronacrisis kan een situatie zijn die de Geest gebruikt om ons juist daarbij te bepalen? De Geest is niet afhankelijk van bijeenkomsten met meer dan honderd personen, integendeel: waar twee of drie zijn vergaderd in de naam van Jezus is de Geest in ons midden.

We willen de huiskamerbijeenkomsten stimuleren en bieden naast de link een bijbelstudie bij elke meditatie aan, als ook een link naar kinderwerk. Geef hier zelf invulling aan met mensen om u heen. Gebruik daarbij naast de richtlijnen van de RIVM aub het gezonde verstand.

Tot slot adviseren we om de dagelijkse bijbelstudie juist nu vorm te geven. Je kunt hiervoor gebruik maken van dagboekjes, websites en podcasts als “eerst dit!”
Kijk wellicht erediensten terug van onze gemeente of andere zusterkerken.

We bidden voor iedereen die getroffen is door dit virus op welke manier dan ook.
We bidden ook voor hen die angstig zijn. Dat de Heer ons, juist nu, mag omringen met zijn zorg en liefde.

Namens moderamen,
voorzitter Johan ten Brinke

Meer nieuws in het archief