Voorlopig geen kerkdiensten

12 maart 2020

 

Beste broers/zusters,

U heeft vast het bericht van de overheid gehoord omtrent het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Het moderamen heeft besloten het advies van het RIVM op te volgen.

We hebben niet alleen de overheid te volgen, maar ook een ethische verantwoordelijkheid voor (met name) broers/zusters met een zwakkere gezondheid. Op de website van ons landelijk kerkverband, www.gkv.nl, vindt u adviezen voor kerkelijk gebruik. Deze worden steeds geupdate.

Dit houdt voor nu het volgende in:

  • Alle bijeenkomsten boven de 100 personen worden afgelast.
  • Alle erediensten zullen tot in ieder geval 31 maart geen doorgang kunnen vinden.
  • Geplande huwelijksdiensten worden in besloten kring gehouden.
  • Sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Wat inhoudt dat:

  • De soos tot minimaal 31 maart wordt gesloten.
  • Het moderamen roept op vergaderingen zoveel mogelijk te beperken.
  • Catechisaties gaan door zolang de scholen open mogen zijn.

Bezoekwerk kan voorlopig doorgaan, zolang de normale hygiëne in acht wordt genomen.

Dit zijn maatregelen die het geestelijk leven van de gemeente direct raken. Dat beseffen we uiteraard. Tegelijkertijd weten we ons geborgen bij God die zijn wereld in stand houdt en regeert. Die juist in deze periode gezocht wil worden door u. Dat zal op een andere manier moeten dan we gewend zijn.

Het alternatief dat we aanbieden: Er wordt de komende weken een meditatie vanuit de kerk opgenomen.

Deze is elke zaterdagavond via een link beschikbaar op de website/facebook/instagram van de kerk. We verwachten dat kerkomroep te maken krijgt met overbelasting. Daarom op deze manier.

Het is veertig dagen periode. Een periode van inkeer, reflectie en toewijding aan God. Het is ook een periode van soberheid en diep nadenken welke plek God in jouw leven inneemt.

Deze coronacrisis kan een situatie zijn die de Geest gebruikt om ons juist daarbij te bepalen? De Geest is niet afhankelijk van bijeenkomsten met meer dan honderd personen, integendeel: waar twee of drie zijn vergaderd in de naam van Jezus is de Geest in ons midden. We weten dat we op weg zijn naar Pasen, het grote feest van de bevrijding van alle machten die ons binden, zelfs van de dood!, door Jezus Christus, onze Heer.

We willen de huiskamerbijeenkomsten stimuleren en bieden naast de link een bijbelstudie bij elke meditatie aan, als ook een link naar kinderwerk. Geef hier zelf invulling aan met gezin, familie buren of wijk. Gebruik daarbij naast de richtlijnen van de RIVM aub het gezonde verstand.

Niet aansluiten bij huiskamerbijeenkomsten wanneer: koorts/ziek, verkouden en ouderdom

Tot slot adviseren we om de dagelijkse bijbelstudie juist nu vorm te geven. Je kunt hiervoor gebruik maken van dagboekjes, websites en podcasts als “eerst dit!”
Kijk wellicht erediensten terug van onze gemeente of andere zusterkerken.

We bidden voor iedereen die getroffen is door dit virus op welke manier dan ook.
We bidden ook voor hen die angstig zijn. Dat de Heer ons, juist nu, mag omringen met zijn zorg en liefde.

Namens moderamen,
voorzitter Johan ten Brinke

Meer nieuws in het archief