Online kerkdienst 1 november

In deze dienst zal ds. Reinier Kramer voorgaan.

De dienst wordt op zaterdagochtend opgenomen en is voor zondag al te bekijken via Youtube en Kerkomroep. Op zondagmorgen om 9:30 uur zal deze 'live' uitgezonden worden via Kerkomroep.

Klik hier om het gemeentegebed te luisteren

Voor de kinderen

Mefiboset (2 Samuël 9)

 

De uitnodiging voor het feest:

 

Bijbelstudiemateriaal

Bekijk de dienst

 

Liturgie

Zingen: Thuis (“Welkom thuis; Sela”)
Welkom
Votum en groet
Zingen: Psalm 81: 8 (“Open maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig”)
Gebed
Schriftlezing 1: Daniël 1:3-5
Schriftlezing 2: Lucas 14:12-24
Schriftlezing 3: 2 Samuël 9:1-13
Zingen: Psalm 145: 4 (“De HEER is sterk, onwankelbaar in macht”)
Kindermoment
Tekst: 2 Samuël 9:13
Preek
Zingen: Opwekking 737 (“U nodigt mij aan tafel”)
Gebed
Zegen
Zingen: Psalm 139: 6, 7 en 8 (“Ik loof het wonderbaar beleid”) -ondertussen digitale collecte