Online kerkdienst 10 mei

Deze kerkdienst heeft ds. Reinier Kramer opgenomen omdat de erediensten op 10 mei wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan. Onderaan de pagina vind u een download (pdf) met bijbelstudiemateriaal.

Beluist het gebed voor de gemeente GKV Bergentheim

Tijdens of na de dienst kunt u met de digitale collecte meedoen via de Givt-app tbv De Hoeksteen Bergentheim.
Of op rekeningnr: NL45RABO 0324961855 tnv Diaconie Geref.Kerk Bergentheim

Voor de kinderen!

Inhoud: 
https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/genade.html (let op de icoontjes met “Bijbelleesrooster," “Zing," “Kijk" en “Verwerking" voor meer variatie)

Verwerking:

Filmpje over Maarten Luther (verwerking)
 

Kerkdienst

Liturgie
Zingen: Gezang 218: 1, 2 en 4 (“Lof aan Gods Zoon, die als het Lam”) * 1
Welkom
Gebed
Schriftlezing 1: Handelingen 9:1-22
Zingen: Psalm 69: 10 (“Ik zal Gods naam bezingen in een lied”)
Schriftlezing 2: Filippenzen 3:1-11
Kindermoment
Tekst: Filippenzen 3:7-9
Preek
Zingen: Opwekking 807 (“In mijn twijfels, mijn verdriet”)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 575 (“Jezus alleen, ik bouw op Hem”)
Zegen