Online kerkdienst 18 oktober

In deze dienst zal ds. Reinier Kramer voorgaan.

De dienst wordt op zaterdagochtend opgenomen en is voor zondag al te bekijken via Youtube en Kerkomroep. Op zondagmorgen om 9:30 uur zal deze 'live' uitgezonden worden via Kerkomroep.

Klik hier om het gemeentegebed te luisteren

Voor de kinderen

Bijbelstudiemateriaal

Bekijk de dienst

 

Liturgie

Zingen: Nieuwe Liedboek 442: 1 en 2 (“Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”)
Welkom
Votum en groet
Doop Anne Bijkerk
Zingen: Zegen voor de kinderen (“Sela”)
Schriftlezing 1: 2 Samuël 6:1-23
Schriftlezing 2: Filippenzen 2:5-10
Zingen: Psalm 132: 4, 7 en 8 (“Sta op, o Here, in uw macht”)
Kindermoment
Tekst: 2 Samuël 6:21-22
Preek
Zingen: Gezang 218: 1, 3 en 4 (“Lof aan Gods Zoon, die als het Lam”)
Gebed
Zegen
Zingen: Psalmproject 150 (“Loof God, zijn naam alom”) -ondertussen digitale collecte-