Online kerkdienst 19 juli

Deze kerkdienst heeft Fennand Bakker opgenomen omdat de erediensten op 19 juli wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan.

Beluister het gebed voor de gemeente GKV Bergentheim

Tijdens of na de dienst kunt u met de digitale collecte meedoen via de Givt-app tbv De Hoeksteen Bergentheim.
Of overmaken voor: Kerk (NL93RABO0324963319) en/ of Diaconie (NL45RABO0324961855).

Van de techniek

Een heel klein technish verhaaltje!

Voor de kinderen!

  • Ben je als kind weleens bang geweest of heb je ergens tegenop gezien? Zo ja, waar was je dan bang voor of waar zag je tegenop? En hoe ging je daar toen mee om? Wie of wat hielp je daar bij?

  • Waar vertrouw jij allemaal op? Dat kan op hele kleine dingen zijn. Je vertrouwt er op dat je ouders je ’s ochtends op tijd voor school wakker maken. Je vertrouwt er op dat je huis er nog staat wanneer je vrij bent. Je vertrouwt er op dat de juf of meester op school is. Vertrouw jij ook op God? Waar merk je dat aan?

  • Door wie of wat heb je in je leven geleerd vertrouwen te hebben? Of vind je dat juist moeilijk?

  • Hoe zou jij met 11 tegen 44 voetballen? En met 1 tegen 440?

  • God vraagt om het vertrouwen van Gideon, ook wanneer dat moeilijk is. Ook jij kunt het moeilijk vinden om de Heere Jezus te volgen. God belooft dat Hij er bij is. Merk jij dat in je leven?

Bijbelstudiemateriaal

Download bijbelstudiemateriaal

Bekijk de kerkdienst

Liturgie

 

Welkom, groet
Psalm 130. 1,2,3,4
Gebed
Samen Lezen - Prediker 7.15-22
Psalm 32.1,2,5
Meditatie
Opwekking 574 Groot is Hij
gebed
Collecte met opw 553 Hoor ons Loflied
Zegen