Online kerkdienst 24 mei

Deze kerkdienst heeft ds. Gerbram Heek opgenomen omdat de erediensten op 24 mei wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan. Onderaan de pagina vind u een download (pdf) met bijbelstudiemateriaal.

Beluister het gebed voor de gemeente GKV Bergentheim

Tijdens of na de dienst kunt u met de digitale collecte meedoen via de Givt-app tbv De Hoeksteen Bergentheim.
Of op rekeningnr: NL45RABO 0324961855 tnv Diaconie Geref.Kerk Bergentheim

Voor de kinderen!

Kijk het volgende filmpje https://www.youtube.com/watch?v=4qIxWnN2VQY en denk na/praat door over de volgende vragen:

  • Wat denk je dat de makers van het filmpje proberen duidelijk te maken?
  • Wat vind je van de argumenten van de mensen die op de weegschaal moeten gaan staan? Wat zou je zelf zeggen?
  • Waarom mag de laatste man wel de goede kant op?
  • Vind jij dat ook oneerlijk?
  • Als dit filmpje waar is, wat betekent dat voor hoe je leeft, hoe je naar anderen kijkt, voor hoe we samen kerk zijn?
  • Hoe zou jij uitleggen wat genade is?

Bekijk de kerkdienst

Vragen ter overdenking:

  • Hoe komt jouw lichaam tot rust? En hoe je ziel? (Bijv. lezen, muziek, slapen, bewegen.) Hoe bouw je dat in in je leven?
  • Hoe vier je de zondag goed? (Zondag is boven de week zetten: het is volbracht)
  • Waar zou jij willen horen ‘het is volbracht’? En waar zou je het tegen iemand willen zeggen?
  • Hoe bllijf jij/ blijven wij samen kalm? (juist in corona tijd kunnen we iets laten zien van rust en vrijheid. Er zijn zoveel mensen die zich opwinden, wij mogen gewoon, ook in het nieuwe normaal, leven van zijn genade en in wat ons gegeven is het goede zoeken voor zijn koninkrijk.)

Liturgie

Opening Opw 723 Kom o volk van de verrezen Heer
Welkom
Gebed
Schriftlezing: Galaten 2:15-3:5
Zingen: Opw 628 Een hoop die zeker is
Kindermoment
Preek
Zingen Opw 722 Dat is genade
Gebed
Collecte
Zingen Opw 808 Ik leef in u
Zegen