Online kerkdienst 26 juli

Deze kerkdienst heeft prof. dr. Barend Kamphuis opgenomen omdat de erediensten op 26 juli wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan.

Beluister het gebed voor de gemeente GKV Bergentheim

Tijdens of na de dienst kunt u met de digitale collecte meedoen via de Givt-app tbv De Hoeksteen Bergentheim.
Of overmaken voor: Kerk (NL93RABO0324963319) en/ of Diaconie (NL45RABO0324961855).

Van de techniek

Een heel klein technish verhaaltje!

Bekijk de kerkdienst

Liturgie

Votum
Zegengroet
Zingen: Ps. 116: 1, 3
Wet
Zingen: Psalm 116: 7, 10
Gebed
Schriftlezing: Joh. 2: 23 – 3: 21
Zingen: Gereformeerd Kerkboek (2017) Gez. 213: 2 (‘Want zo lief had God de wereld’)
Tekst: Joh. 3: 16
Preek
Zingen: Liedboek (2013) 838: 1, 4 (‘O grote God die liefde zijt’)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: Liedboek (2013) 416: 1-4 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’)
Zegen