Online kerkdienst 31 mei

Deze kerkdienst heeft ds. Reinier KRamer opgenomen omdat de erediensten op 31 mei wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan. Onderaan de pagina vind u een download (pdf) met bijbelstudiemateriaal.

Beluister het gebed voor de gemeente GKV Bergentheim

Tijdens of na de dienst kunt u met de digitale collecte meedoen via de Givt-app tbv De Hoeksteen Bergentheim.
Of overmaken voor: Kerk (NL93RABO0324963319) en/ of Diaconie (NL45RABO0324961855).  

Voor de kinderen!

Inhoud (Pinksterfeest):
https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/heilige-geest.html
(over het Pinksterfeest; let op de icoontjes met “Bijbelleesrooster," “Zing," “Kijk" en “Verwerking" voor meer variatie)

Filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xQY7UjTFI (animatie verhaal van Ruth)

Verwerking (verhaal van Ruth):
1. http://www.freebibleimages.org/illustrations/ruth-2/ (verhaal navertellen aan de hand van stripplaatjes)
2. https://www.dedeurderhoop.nl/kinderen/content_archief/oude_testament/OT_Ruth%20en%20Boaz_kleurplaat.pdf (kleurplaat)
3. http://www.bijbelidee.nl/bestanden/files/Bijbelwerk/gideonruthetc/52%20Boaz%20en%20Ruth%20-%2086%20ond.pdf (puzzel)
4. https://www.dedeurderhoop.nl/kinderen/content_archief/oude_testament/OT_Ruth%20en%20Boaz_knutsel.pdf (knutselwerk)
5. https://www.holyhome.nl/bijbellessen-2/l6.pdf (gezinsspel, ganzenbord)

Muziek
https://www.youtube.com/watch?v=3QSfYWTUx9E (lied van Ruth in het Zuid-Afrikaans, Stef Bos)

Bekijk de kerkdienst

Liturgie

Zingen: Gezang 102b: 1-3 (“Ja, de Trooster is gekomen”) Welkom
Gebed
Zingen: Psalm 121: 1 (“Ik sla mijn ogen op en zie”)
Schriftlezing 1: Ruth 2:1-23
Zingen: Psalm 121: 4 (“De HEER zal u steeds gadeslaan”)
Schriftlezing 2: Handelingen 2:1-4
Kindermoment
Tekst: Ruth 2:20
Preek
Zingen: Gezang 105: 1, 2, 5, 7 en 9 (“In vuur en vlam zet ons de Geest”)
Gebed
Collecte (tijdens collecte Psalm 91 van Sela –alias Op Toonhoogte 38-, zie link:
https://www.sela.nl/liederen/10/mijn-toevlucht-psalm-91.html)
Zegen
Zingen: Opwekking 766 (“Als de hemel openbreekt”)