Online kerkdienst 4 april

Deze meditatie heeft ds. Jaap Boerma opgenomen omdat de erediensten op 5 april wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan. Het gaat over Matteüs 21:1-9. Onderaan deze pagina is ook weer het bestand voor de kinderbijbelklas te downloaden.

Punten ter overdenking:

  1. Wat neem je mee van deze samenkomst? Bedenk een paar dingen die je graag wilt onthouden, je opvielen, nog eens over na wilt denken, in je leven mee wilt nemen.
  2. Zijn er dingen waar je vragen over hebt, niet duidelijk waren? Over welke dingen zou je meer willen horen? laat eventueel weten aan jaapboerma@upcmail.nl
  3. Wat verwacht je van de Heer Jezus, misschien onbewust? Kloppen die met wat Hij belooft? ‘Niet kiezen, keuze uitstellen, leidt tot woede en afkeer van Jezus’. Zijn er dingen in je eigen leven waarin je radicaler kunt / moet kiezen voor de Heer Jezus?
  4. Veel mensen zeggen in deze tijd dat alles stil ligt: ondanks alle onzekerheid, ellende en verdriet, zijn er ook dingen die goed voor ons zijn. Bedenk eens iets en schrijf op wat je na de coronacrisis daarvan vast wilt houden
De collecten (digitaal via de Givt app) zijn dit weekend voor de kerk (1e) en de Diaconie: Voedsel- en kledingbank Hardenberg (2de).