Online kerkdienst 7 juni

Deze kerkdienst heeft ds. Reinier KRamer opgenomen omdat de erediensten op 7 juni wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan. Onderaan de pagina vind u een download (pdf) met bijbelstudiemateriaal.

Beluister het gebed voor de gemeente GKV Bergentheim

Tijdens of na de dienst kunt u met de digitale collecte meedoen via de Givt-app tbv De Hoeksteen Bergentheim.
Of overmaken voor: Kerk (NL93RABO0324963319) en/ of Diaconie (NL45RABO0324961855).  

Voor de kinderen!

Inhoud (Avondmaal):
https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/avondmaal.html (let op de icoontjes voor variatie van filmpje, tekst en verwerking)

Verwerking (creatief):
http://www.freebibleimages.org/illustrations/last-supper-jesus/ (stripverhaal)
https://www.abcvoorkinderen.nl/documents/Avondmaal-werkbladInstellingvanhetAvondmaal.pdf (Bijbeltekst met invulpuzzel)
https://www.abcvoorkinderen.nl/documents/Avondmaal-objectlesbetekenisHeiligAvondmaal.pdf (Knutselopdracht met een wijnglas)
https://www.abcvoorkinderen.nl/documents/Avondmaal-kleurplaatBroodenbeker.pdf (kleurplaat 1)
https://www.gelovenisleuk.nl/clipart/galleries/file_uploader/pdf/laatste_avondmaal.pdf (kleurplaat 2)

Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=qLEG3d9pm5c

Muziek:
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI (Opwekking 737, Sela “Aan uw tafel”)

Bekijk de kerkdienst

Tijdens de collecte was het de bedoeling om het lied 'U geeft rust (door alles heen)' te laten zien en horen. Dit is wegens auteursrechten niet mogelijk, maar wordt wel van harte bij u aanbevolen om te bekijken en mee te beleven! U kunt dit lied hier vinden: https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0

Liturgie

Welkom
Zingen: Gezang 135: 1 en 2 (“Stilte over alle landen”)
Gebed
Schriftlezing: Lucas 22: 7-20
Zingen: Psalm 16: 3, 4 en 5 (“Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed”)
Kindermoment
Tekst: Lucas 22:15
Preek
Zingen: Opwekking 737 (“U nodigt mij aan tafel”)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Viering heilig Avondmaal
Dankzegging en gebed
Collecte (tijdens collecte: https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0)
Zegen
Zingen: Psalm 86 (“Psalmproject”)