Online kerkdienst Paaszondag

Deze kerdienst is opgenomen omdat de erediensten op eerste paasdag 12 april wegens het coronavirus in Nederland niet doorgaan. Het gaat over Matteüs 28:1-15. Onderaan deze pagina is een bestand met bijbelstudiemateriaal te downloaden hierover. Tevens kan er materiaal gedownload worden uit de kinderbijbelklas.

Liturgie
Zingen: Op Toonhoogte 251 (“Als alles duister is”) * 1
Aansteken Paaskaars
Zingen: Gezang 209: 1-3 (“U zij de glorie”) * 2
Zingen: Opwekking 733 (“De zon komt op, maakt de morgen wakker”)
Welkom
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 28: 1-15
Tekst: Matteüs 28:7
Preek
Zingen: Gezang 95: 1-4 (“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”) * 3
Gebed
Zegen
Zingen: Opwekking 214 (“Ik wandel in het licht met Jezus”)

Beluister het gebed voor de gemeente GKV Bergentheim (opent in nieuw venster)

Bekijk de dienst