Online kerkdienst Goede vrijdag 20201

In deze dienst zal ds. Reinier Kramer voorgaan en staat het zesde kruiswoord centraal: “Het is volbracht”


De dienst wordt live utigezonden en is te volgend via Youtube en Kerkomroep vanaf 19:30 uur.


Deze tijd staat in het teken van 'Samen op weg naar Pasen'. Het bijbehorende boekje is door de gemeente verspreid, meer informatie op deze pagina.
 

Kindermateriaal voor alle leeftijden (en hun ouders):

Bijbelstudiemateriaal

Klik hier om te downloaden (.pdf)

 

Liturgie

Zingen: Gezang 88 (“Uw opgang naar Jeruzalem”)
Welkom
Votum en groet
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 26: 36-46
Preek
Zingen: Op Toonhoogte 110 (“Getsemane”)
Viering heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 128 (“Als het lam wordt geheten”) -ondertussen digitale collecte-
Dankzegging en gebed
Zegen
Zingen: Nieuwe Liedboek 576b: 1, 3, 4 en 7 (“O hoofd vol bloed en wonden”)
-ondertussen digitale collecte-