Hagepreek 16 augustus

Wat zijn we blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten voor Gods aangezicht. Wat hebben we dat ook gemist. Maar helaas kunnen we nog niet als gehele gemeente samen komen. Tenzij...we een open lucht dienst houden. Om de Heer te danken, te ontmoeten en deze vrijheid in Christus te vieren organiseren we een open lucht dienst als start van het kerkelijk seizoen. Tijdens deze eredienst wordt het jaarthema geïntroduceerd met bijbehorend materiaal voor jong en oud

Deze open lucht dienst wordt gehouden op het weiland bij de familie Jonker en wel op zondagmorgen 16 augustus.
Aanvang van de dienst is 10.00 uur, U bent welkom vanaf 9.30 uur. De hele gemeente wordt uitgenodigd, dus allen hartelijk welkom.

U wordt verzocht u aan te melden via de website graag voor 7 augustus, zodat we inzichtelijk hebben hoeveel personen er tijdens de dienst aanwezig zullen zijn. Voor wie het niet lukt om zich op te geven via de site, is er ook een intekenlijst op de locatie. Er is plek voor de hele gemeente. We hebben een groot aantal stoelen op het terrein, maar U mag natuurlijk ook Uw eigen stoel/kleedje meebrengen.

Het terrein zal worden ingericht volgens de RIVM voorschriften, wel vragen we u nadrukkelijk niet te komen als u gezondheidsklachten heeft.

Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets, de fietsenstalling wordt aangegeven. Als u toch met de auto moet komen dan wordt u verzocht de aanwijzing te volgen voor deze parkeerplaats. Als u komt wordt u opgevangen en naar een zitplaats begeleid. U wordt verzocht om dan niet meer van uw plaats te komen om rond te wandelen. U kunt met uw gezin bij elkaar zitten, hier is rekening mee gehouden. Als u van uw plaats moet, houd u dan aan de gemarkeerde looproutes.

U wordt verzocht om zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan, er is een toiletwagen aanwezig maar alleen bedoeld voor noodgevallen.

Alle ambtsdragers zitten bij hun gezin, ook de te bevestigen ambtsdragers. Ze zullen naar voren worden geroepen als dit aan de orde is, verzocht wordt om dan gebruik te maken van de aangebrachte looppaden.

Er wordt niet meegezongen tijdens de dienst tenzij de RIVM de komende weken andere richtlijnen heeft. De liederen zullen worden gezongen door voorzangers onder begeleiding van de eigen kerk huis-band. De liederen en andere teksten zullen te zien zijn op een groot scherm. Ook zal de dienst rechtstreeks worden uitgezonden op de website en via You Tube.

Voor de kleinste kinderen is er een crèche ingericht, volg de pijlen. De kinderbijbelklas wordt op een ander adres gehouden, namelijk bij de familie Bouwhuis, Haarweg 3. De kinderen kunnen hier direct voor de dienst heen gebracht worden en na de dienst weer opgehaald worden.

Dit evenement kan alleen maar slagen als we ons gezamenlijk houden aan de afspraken en als commissie wensen we u een prachtige gezegende en gezamenlijke zondag toe.

Aanmelden kan via: https://gkvbergentheim.kerk-beheer.nl/aanmelden (kies voor 16 augustus!)