Stille week voor Pasen

In de week voor Pasen wordt hier in de Hoeksteen elke avond bij stil gestaan. I.v.m. de coronamaatregelen alleen met de personen die een rol hebben. Via deze pagina en onderstaande links kunt u de uitzending digitaal herbeleven. Tevens is het elke avond live mee te beleven via kerkomroep.

Thema's
maandag 6 april: Judas, de verrader [Bekijk uitzending]
dinsdag 7 april: Kajafas, de hogepriester [Bekijk uitzending]
woensdag 8 april: Petrus, de leerling [Bekijk uitzending]
donderdag 9 april: Pilatus. de rechter [Bekijk uitzending]
vrijdag 10 april: Jezus, de gekruisigde
zaterdag 11 april: Maria, de moeder
Paaszondag 12 april: Ik, de Levende!

Kaarsen doven
Elke dag doven we één van de adventskaarsen die we in de weken voor de viering van het Kerstfeest hebben aangestoken. De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de Zoon van God naar deze aarde. Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld.
Nu, in deze Stille Week, wordt het steeds donkerder rondom Hem. De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht. Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden. Daarom doven we op deze dag de grote kaars. Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, straalt voor ons opnieuw zijn licht.