Openluchtdienst 5 september

 

Onderstaande informatie betreft die van 29 augustus, echter is deze dienst i.v.m. de weersomstandigheden niet doorgegaan. De dienst is verplaatst naar 5 september, de informatie hieronder blijft hetzelfde voor deze dienst.

 

---------------------------------------------

Broeders en zusters,

Wat zijn we blij dat we elkaar nog een keer mogen ontmoeten voor Gods aangezicht in de buitenlucht. Om de Heer te danken, te ontmoeten en deze vrijheid in Christus te vieren organiseren we weer een openluchtdienst. Tijdens deze eredienst doen 19 jonge kerkleden openbare geloofsbelijdenis.
Ook deze openluchtdienst wordt gehouden op het weiland bij de familie Jonker, en wel op zondagmorgen 5 september.
De aanvang van de dienst is 11.00 uur. U bent welkom vanaf 10.15 uur. De hele gemeente wordt uitgenodigd, dus allen hartelijk welkom. Neem ook gerust uw buren, kennissen of vrienden mee. Mocht het niet door kunnen gaan, dan wordt de belijdenisdienst verplaatst naar 5 september. Er zal wel een “gewone dienst” in de kerk worden gehouden om 9.00 en 11.00 uur.
U wordt verzocht u aan te melden ivm de geldende RIVM maatregelen. U kunt zich voor de openlucht dienst en tegelijk voor het alternatief binnen aanmelden. Voor wie het niet lukt om zich op te geven via de site, is er ook een intekenlijst op de locatie. Er is plek voor de hele gemeente en hun gasten. We hebben een groot aantal stoelen op het terrein, maar als dat mogelijk is voor u kunt u natuurlijk ook uw eigen stoel/kleedje meebrengen.
Het terrein zal worden ingericht volgens de RIVM voorschriften, wel vragen we u nadrukkelijk niet te komen als u gezondheidsklachten heeft.
Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets, de fietsenstalling wordt aangegeven. Als u toch met de auto moet komen dan wordt u verzocht de aanwijzingen te volgen voor deze parkeerplaats.
Als u komt wordt u opgevangen en naar een zitplaats begeleid. U wordt verzocht om dan niet meer van uw plaats te komen om rond te wandelen. U kunt met uw gezin bij elkaar zitten, hier is rekening mee gehouden. Als u van uw plaats moet, houd u dan aan de gemarkeerde looproutes.
U wordt verzocht om zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan, er is een toiletwagen aanwezig, maar die is alleen bedoeld voor noodgevallen.
Er kan meegezongen worden tijdens de dienst. Ook is er een apart vak voor kerkleden die liever niet willen zingen. De liederen zullen worden gezongen onder begeleiding van de eigen kerk huis-band. De liederen en andere teksten zullen te zien zijn op een groot scherm. Ook zal de dienst rechtstreeks worden uitgezonden op de website (Youtube en Kerkomroep).
Voor de kleinste kinderen is er een crèche ingericht in een van de zalen van de kerk.
De kinderbijbelklas wordt ook in de kerk gehouden de basisschoolkinderen van groep 1 t/m 4. De kinderen kunnen hier direct voor de dienst heen gebracht worden en na de dienst weer opgehaald worden.

Dit evenement kan alleen maar slagen als we ons gezamenlijk houden aan de afspraken en als commissie wensen we u een prachtige gezegende en gezamenlijke zondag toe.

Klik hier voor de dienstinfo, bijbelstudiemateriaal en liturgie