Themadiensten

Dienst 5 september

Startzondag
Tekst: 1 Koningen 18:1-2a en 16-46
In deze openluchtdienst stond niet alleen de openbare geloofsbelijdens centraal, maar was tevens de startdienst van het jaarthema. De dienst terugkijken kan hier. Het bijbelstudiemateriaal is hier te downloaden.

Dienst 12 september

Thema: Christus zien en God ontmoeten
Tekst: 1 Koningen 19:1-18
De dienst terugkijken kan hier. Het bijbelstudiemateriaal is hier te downloaden.

Dienst 31 oktober

Thema: Vertrouwen op de kracht van genade
Tekst: 2 Koningen 6:8-23
De dienst terugkijken kan hier. Het bijbelstudiemateriaal is hier te downloaden.

Dienst 12 december

Thema: Toegewijd en heilig leven
Tekst: Lucas 1:26-38
De dienst terugkijken kan hier. Het bijbelstudiemateriaal is hier te downloaden.

Dienst 30 januari

Thema: Leven uit liefde, gericht op gemeenschap
Tekst: 1 Korintiërs 12: 12-31 en Kolossenzen 1:18a
De dienst terugkijken kan hier. Het bijbelstudiemateriaal is hier te downloaden.

Dienst 27 maart

Thema: Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester
Tekst: Matteüs 25:31-46
De dienst terugkijken kan hierHet bijbelstudiemateriaal is hier te downloaden.

Dienst 15 mei

Thema: Dienstbaarheid en leiderschap
Tekst: Deuteronomium 17,14-20 & Filippenzen 1,27-2,11
De dienst terugkijken kan hier.