Zo vader zo zoon

Het kerkelijk jaar 2020 - 2021 staat in het teken van het jaarthema 'Zo vader zo zoon'. Op deze pagina vind u daar alle info over en een terugblik op de diensten die speciaal gewijd zijn aan dit thema. Deze pagina zal gedurende het kerkelijk jaar geüpdate worden.

Het wordt een seizoen dat draait om genade. Dat een hulpmiddel wil zijn om “tot jezelf te komen” (Lucas 15:17a) en thuis te komen. Maar dat ook een hulpmiddel wil zijn om na te denken over de prioriteiten, uitstraling en vormgeving van een gemeente van Christus.

In de eredienst in de ‘open lucht’ werd dit door Reinier “zoeken en thuisbrengen” genoemd. Van oudste en jongste zonen, beiden. Is dat niet de missie van de kerk?

Bij het jaarthema zit een gemeenteschets. Dit is een werkboekje, voor elke volwassene (18+ dooplid en belijdend lid) één exemplaar. Hiermee kan je zelf aan de slag, je kan het bespreken in het gezin, maar ook op een Bijbelstudiegroep,
mannenvereniging of vrouwenvereniging. De opzet is dat je het boekje volgt en er 3-4 avonden aan kunt besteden. Namelijk een avond over de inleiding en het 1e gedeelte over de jongste zoon, een avond over het 2e gedeelte (de oudste zoon), een avond over het 3e gedeelte (de Vader) en een avond over de evaluatie. Let op... het gaat niet om het boekje, maar om het geloofsgesprek. Gaat het anders beter? Doe het dan zo.

Download de schets voor volwassenen
Download de schets voor de jeugd

Themadiensten

Zondag 16 augustus